Obračun plač in novi zakon o dohodnini

Plače zaposlenih se spreminjajo zaradi več dejavnikov, pomemben med njimi pa je zagotovo državno, še bolj pa globalno gospodarstvo. Nihanje cen energentov, politične nestabilnosti, inflacija ipd. so med sabo se prepletajoči vzroki in posledice, ki vplivajo na višino plače, posledično pa se morajo spremembam prilagajati tudi računovodje, saj to od njih zahteva drugačen obračun plač.

Zadnja taka večja sprememba tudi pri obračunu plač je prišla v veljavo 21. marca 2022, ko je bila v Uradnem listu objavljena novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki prinaša višje neto plače za vse. Datum začetka veljavnosti je 22. marec 2022.

Kaj prinaša novi zakon o dohodnini in kako vpliva na obračun plač?

Največja novost, ki jo prinaša novi zakon o dohodnini, je uskladitev zneskov olajšav in dohodninske lestvice s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji. Enačbe za izračun olajšave in pravila so objavljena v Pravilniku o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022. Leta 2022 se bodo uskladile naslednje olajšave:  

 • olajšava za vzdrževane družinske člane, 
 • osebna olajšava za invalida s 100 % telesno okvaro in 
 • olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 

Uskladil pa se bo tudi znesek skupnega dohodka, do katerega je zavezanec upravičen do dodatne splošne olajšave. Kadrovske službe bodo po novem zakonu o dohodnini drugače obračunavati prispevke pri obračunu plač.

olajšava za vzdrževane družinske člane
Novi Zakon o dohodnini prinaša uskladitev olajšave za vzdrževane družinske člane.

Razbremenitev dohodkov iz delovnega razmerja

 1. Postopen dvig splošne olajšave prinaša ob enaki bruto plači višje neto izplačilo 

Glavna sprememba, ki jo uvaja novi zakon, je postopen dvig splošne olajšave. Kaj to pomeni? To pomeni postopno višanje neto plač za vse zaposlene. Pri obračunu plač bodo računovodje sedaj drugače obračunavali prispevke Gre za velik korak pri razbremenitvi obdavčitve plač, posledica česar bodo višje neto plače. Splošno olajšavo pa lahko uveljavljajo vsi zavezanci za dohodnino.

Leta 2022 ta splošna olajšava znaša 4500 eur, kar je 1000 eur več kot do sedaj. Leta 2023 se bo splošna davčna olajšava dvignila na 5500 evrov, leta 2024 na 6500 evrov, 2025 pa bo davčna olajšava znašala 7500 evrov. Splošna olajšava se bo vsako leto tako dvignila za dodatnih 1000 eur. 

 1. Znižuje se stopnja obdavčitve v petem dohodninskem razredu iz 50% na 45%

Nov dohodninski zakon prinaša spremembo tudi pri dohodninski lestvici. Stopnja v najvišjem, petem dohodninskem razredu, se znižuje s 50 na 45 odstotkov. Peti razred je bil namreč uveden pred desetletjem z ukrepi za uravnoteženje javnih financ, a se je obdržal vse do danes. Preostali dohodninski razredi ostajajo enaki: 16-, 28-, 33- in 39-odstotni.

 1. Spremembe pri izplačilu dela plače za poslovno uspešnost

Obetajo se tudi spremembe pri izplačilu dela plače za poslovno uspešnost. Po novem bo le-to neobdavčeno do višine 100 % povprečne mesečne plače oz. do višine 100% povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za delavca ugodneje. Plačilo za poslovno uspešnost je lahko izplačano tudi v ugodnostih in ne le v denarju.

 1. Bonitete za osebno vozilo na električni pogon ni več

Za uporabo električnega službenega avtomobila v zasebne namene ni treba več plačevati bonitete.

Oglejte si video o informativnem izračunu dohodnine.

Razbremenitev dohodkov iz dejavnosti

 1. Izvzem oproščenih prispevkov iz davčne osnove

Obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Republika Slovenija ali lokalna skupnost, se ne štejejo za prihodek in se ne priznajo kot odhodek zavezanca. 

 1. Spremembe pri olajšavah

Uvajajo pa se tudi spremembe pri olajšavah za zaposlovanje, olajšavah za donacije, olajšavi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, uvaja se nova olajšava za vlaganja v digitalni in zelenih prehod ipd.

Kaj sprememba zakona prinaša podjetnikom?

Podjetniki se bodo razveselili razbremenitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala.

 1. Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Normirani odhodki bodo po novem znašali 10 %, stopnja obdavčitve pa se znižuje iz 27,5 % na 15 %. 

 1. Znižanje stopnje dohodnine od obresti, dividend in dobička

Znižala se je tudi stopnja dohodnine od dohodkov od obresti, dividend in dobičkov, in sicer s 27,5 % na 25 %. Poleg tega bo po dopolnjenih 15 letih imetništva odsvojitev kapitala neobdavčena.

Dohodek iz kapitala in dohodek iz oddajanja premoženja v najem sta dokončno obdavčena. Vendar se lahko zavezanec odloči o vštevanju omenjenih dohodkov v letno davčno osnovo, pri čemer mora svojo odločitev uveljavljati pri ugovoru informativnega izračuna.

 1. Olajšave za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod

Sem spadajo računalništvo v oblaku, umetna inteligenca, okolju prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energetska učinkovitost stavb ipd. Olajšava za ta vlaganja je določena v višini 40 % kvalificiranih vlaganj.

digitalna transformacija
Podjetnikom sprememba Zakona o dohodnini prinaša olajšave za vlaganje v digitalno preobrazbo.

To so le nekatere spremembe, ki jih uvaja zakon, in so pomembne za podjetnike in delodajalce. Olajšave in neto letne davčne osnove v lestvici za odmero dohodnine naj bi se enkrat letno samodejno usklajevale s stopnjo inflacije, kar se seveda upošteva tudi pri obračunu plač. 

Kateri so cilji novega Zakona o dohodnini?

Glavni cilj davčnih olajšav je okrepitev konkurenčnosti poslovnega okolja in spodbuda k investicijam, kar bo posledično vplivalo na vzdržno gospodarsko rast in povečanje mednarodne konkurenčnosti Slovenije. Na ta način bodo podjetja pridobila dodatne vzvode za nagrajevanje uspešnih zaposlenih, ki so ključ za uspešno podjetje.

Poleg tega pa bo zvišanje neto plač zaposlenih vodilo v zmanjšanje brezposelnosti, odhajanja delovne sile in sive ekonomije.

Kako novi Zakon o dohodnini vpliva na obračun plač?

Seveda bodo računovodski servisi upoštevali novosti pri obračunu plač. Podajamo primer minimalne bruto in neto plače v Sloveniji pred in po uveljavitvi sprememb.

Minimalna mesečna plača v Republiki Sloveniji od 1. januarja do 31.decembra leta 2022 znaša 1.074,43 evra bruto. Pred sprejetjem novega dohodninskega zakona je bila neto minimalna mesečna plača brez dodatkov ob upoštevanju splošne olajšave znašala (brez upoštevanja dodatne splošne olajšave) 749,65 evra neto, ob upoštevanju dodatne splošne olajšave pa 757,58 evra neto. Po novem zakonu o dohodnini pa znaša minimalna mesečna plača 762,85 evra neto (brez upoštevanja dodatne splošne olajšave) oz. 778,27 evra neto z upoštevanjem dodatne splošne olajšave. 

Uskladitev internih pravnih aktov z novostmi

V kolikor boste morali zaradi sprememb pri obračunih plač spreminjati interni pravi akt Pravilnik o plačah, bodite pozorni na vse spremembe, ki se vas tičejo. Za pomoč pa se še vedno lahko obrnete na poslovnega svetovalca, ki vam bo pomagal urediti vaše interne pravne akte.

Leave a Reply

Your email address will not be published.